Huset på hammaren

Huset på Hammaren, Kystmuseet

Huset vart overteken av Kystmuseet og flytta frå Hammaren på Krokane, til Brendøya i 1989. Det har før det hatt eit langt og omskiftande liv. Les meir om historia til huset i vedlegget her.

No er huset mellombels teken ned til reperasjon på verkstaden i Jesenbua. Den gamle laftekjerna skal vølast før huset kjem attende på ny grunnmur ved åkeren på Brendøya.