FARTØY

Haugefisk, Kystmuseet

Det er tre store båtar tilknytta Kystmuseet; Haugefisk, Atløy og Svanhild. Medan autoline-båten Haugefisk er eigd av Kystmuseet, er Atløy og Svanhild eigd av stiftingar der Kystmuseet er med, og museet har det antikvariske ansvaret i samband med restaurering.

Ynskjer du meir informasjon om bruk av fartøya, ta kontakt med venneforeningane:
Haugefisk venner
Atløys venner
Svanhilds venner 

Meir informasjon om fartøya våre finn du her.