Undervisning

Skule- og barnehagetilbod

Kystmuseet har fleire undervisningsopplegg i tillegg til dei faste utstillingane. Alle opplegg er tilpassa Kunnskapsløftet. Fleire undervisningstilbod kan kome i løpet av året. Informasjon vil vere tilgjengeleg på her på museet sine heimesider. Det er lurt å tinge plass til klassen tidleg. Vi tilrettelegg nye tilbod utifrå dei skiftande utstillingane vi har til ei kvar tid, og kan óg lage eigne opplegg etter skulane sine ynskje.

Formidling, Kystmuseet

   Formidling, Kystmuseet   byggkort maling kystmuseet

Ta kontakt med museumspedagogen vår dersom de har spørsmål.

Epost:  StinaCeline.Gjerdingen@misf.museum.no     Telefon: 98269853